Assessoria Comptable a Barcelona

El personal dedicat té anys d' experiència en el sector de la consultoria, dedicant-se de manera eficaç i professional.
Els aspectes comptables els quals enmarca la nostra feina té els següents aspectes:
 
 - Gestió de comptabilitats en especial per PYMES
 - Tancament mensuals i anuals
 - Realització de comptes anuals de l' exercici
 - Assessorament en temes comptables
 - Posada al dia de comptabilitats atrassades
 - Presentació d' impostos trimestrals i anuals (IVA, IRPF, Arrendaments, model 347, impost de societats i pagaments fraccionats).
 - Presentació de declaracions censals
 - Solicitud de certificats a Hisenda, Ajuntaments, Diputacions, Generalitat de Catalunya, Tràfic, etc.