Assessoria Laboral a Barcelona

Assessorem amb tot el tema relacionat amb els aspectes laborals de les petites i mitjanes empreses vinculats a aspectes habituals com:
 
 - Elaboració de nòmines i tc's mensuals
 - Contractes de treball
 - Altes i baixes en la Seguretat Social
 - Declaració de IRPF (mensuals, trimestrals i anuals)
 - Sol-licitud del llibre de visites
 - Etc.