Assessoria Mercantil a Barcelona

Realitzem tots els aspectes mercantils i creació de societats. Els nostres serveis s' enmarquen des de:
 
 - Presentació i legalització de llibres obligatoris
 - Presentació de les Comptes Anuals
 - Legalització de firmes per documents oficials
 - Posada al dia de les obligacions legals amb respecte del Registre Mercantil
 - Inscripció en el Registre Mercantil de les escriptures de creació de societats, poders, etc.
 - Solicitud del certificat d' usuari (firma digital)
 - Entrega i recollida de documentació en el Registre Mercantil
 - Etc
.